Simoldes Plásticos Czech

Location

Contacts

Simoldes Plásticos Czech S.R.O
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Česká republika

Telefone: 420 497 770 080

E-mail: spcz@simoldes.com

Covid-19 Informace

Projekt: Simoldes Plasticos Czech s.r.o.- Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013103
Realizace:
od 1.11.2019 do 31.10.2022
Cíl projektu:
Cílem projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců II je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

European Union

Project: Simoldes Plasticos Czech s.r.o. - Corporate education of employees

Reg. No.: CZ.03.1.52 / 0.0 / 0.0 / 19_097 / 0013103
Implementation:
from 1.11.2019 to 31.10.2022
Project goal:
The objective of the Corporate Employee Training II project is to increase the professional level of knowledge, skills and competences of employees and the compliance of the qualification level of the workforce with the requirements of the labor market.

The project is co-financed by the European Union.

European Union