Simoldes Plásticos Polska

Simoldes Plasticos Polska Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie w kwocie 1.169 tys. na realizcję projektu pt. „Wzrost kwalifikacji pracowników miarą sukcesu firmy Simoldes Plasticos Polska sp. z o.o.” o numerze WND-POKL.08.01.01-02-273/09 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”Opis projektu:

Projekt realizowany jest w okresie 01.12.2009 do 31.11.2011r. i skierowany jest do 210 osób: pracowników oraz kadry kierowniczej Simoldes Plasticos Polska Sp z o. o. Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji pracowników firmy w zakresie:

- języków obcych,

- umiejętności miękkiego zarządzania,

- organizacji i usprawniana procesów w firmie,

- obsługi komputera,

- zarządzania jakością,

- logistyki,

- obsługi maszyn i urządzeń.W projekcie przeprowadzone zostanie 1977 godzin szkoleniowych.

Location

Contacts

Simoldes Plasticos Polska Sp
ul. Zachodnia, 7
55-220 Jelcz-Laskowice
POLAND

Telefone: +48713013500

E-mail: spp@spp.simoldes.com